Dobrodošli u foto natječaj koji CEWE organizira diljem svijeta:

CEWE Photo Award 2019

Od pejzažnih panorama i portreta do makrofotografija – tko je spreman prihvatiti nove dojmove, može bilo gdje u svijetu otkriti ljepotu. Pod sloganom „Our world is beautiful” pokažite nam svoj osobni uvid u impresivne detalje svakidašnjice ili nas zadivite pogledom na širu sliku života! Sudjelovanjem također činite dobro djelo – jer CEWE donira 0,10 eura po predanoj fotografiji SOS Dječjim selima diljem svijeta.

Prijavite se i vi!
  • Lorem
Za svaku prijavljenu fotografiju doniramo 10 cent organizaciji SOS Dječje Selo.
Do sada prikupljeno: 60.628,90 €
Nagrade ukupne vrijednosti preko 250.000,00 eura

Glavna nagrada CEWE Foto Natječaja je jedinstveno putovanje po vlastitom izboru u vrijednosti od 15.000,00 eura, fotografska oprema u vrijednosti od 7.500,00 eura i CEWE fotoproizvodi u vrijednosti od 2.500,00 eura. Ostalih devet pobjednika u kategoriji dobiva fotografsku opremu u vrijednosti od po 5.000,00 eura i CEWE fotoproizvode u vrijednosti od po 2.500,00 eura. Kao nagrade za mjesta od 11. do 30. poklanjamo fotografsku opremu u vrijednosti od po 2.500,00 eura i CEWE fotoproizvode u vrijednosti od po 1.000,00 eura. 

1. mjesto (Sveukupni pobjednik)
CEWE FOTO NATJEČAJ svoje natjecatelje nagrađuje vrijednim poklonima - jedinstveno putovanje po vlastitom izboru u vrijednosti od 15.000,00 eura, fotografska oprema u vrijednosti od 7.500,00 eura i CEWE fotoproizvodi u vrijednosti od 2.500,00 eura
2.- 10. mjesto
Fotografska oprema u vrijednosti od po 5.000,00 eura i CEWE fotoproizvodi u vrijednosti od po 2.500,00 eura.
11. - 30. mjesto
Fotografska oprema u vrijednosti od po 2.500,00 eura i CEWE fotoproizvodi u vrijednosti od po 1.000,00 eura.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description