Žiri

Naš se žiri sastoji od poznatih stručnjaka, novinara i fotografa.

Žiri će prvenstveno biti usmjeren na kvalitetu snimke (žarište, osvjetljenje, kompozicija itd.) te na detalje slike u povezanosti s temom natječaja. Ukupan dojam fotografije mora odgovarati odabiru kategorije i kompoziciji slike. Kako biste s predanom fotografijom ušli u uži krug, trebate zadovoljiti sljedeće kriterije:

• Dobra veličina slike; najmanje 1920 x 1080 piksela.
• U datoteci se mora nalaziti samo jedna slika, a ne kolaž.
• Bez okvira, grafičkih elemenata ili očitih uređivanja slika.
• Bez teksta na slici, primjerice ime fotografa ili napomena o autorskom pravu.

Ocjene i komentari na našim internetskim stranicama bit će jedan od parametara koji utječu na završnu ocjenu kako bi i fotografije s manje priloga mogle osvojiti nagradu.

Žiri: CEWE Photo Award 2019

    global.drag_and_drop.header
    global.drag_and_drop.description