Uvjeti sudjelovanja 2021.

1.            Društvo CEWE Stiftung & Co. KGaA sa sjedištem u Oldenburgu u Njemačkoj, u nastavku: CEWE, organizira natječaj za fotografiju „CEWE Photo Award 2021 – Our world is beautiful”. Tema natječaja jest pokazati ljepotu svijeta kroz fotografsko oko. Završni odabir pobjedničkih motiva obavlja žiri. CEWE dijeli 1000 izvanrednih nagrada. Pobjedničke će fotografije biti predstavljene na internetskoj stranici pod „Dobitnici”, a svi će pobjednici biti obaviješteni e-poštom i/ili običnom poštom.

 

2.            U sklopu glavnog natjecanja održavaju se zasebne tematske procjene kraćeg trajanja. Ti se zasebni natječaji organiziraju u različitim zemljama (regionalno) i u određenim slučajevima u suradnji s partnerima. Uvjeti sudjelovanja u glavnom natječaju vrijede kao nadređeni uvjeti za sve zasebne natječaje. Odredbe koje od toga odstupaju navedene su na odgovarajućim stranicama na platformi natječaja.
 

3.            Pravo na sudjelovanje imaju fizičke osobe koje su navršile 18 godina. Sudjelovanje nije ograničeno na klijente organizatora i ne ovisi o kupnji određene robe ili usluge. Ako je sudionik ograničen u poslovnoj sposobnosti, treba ishoditi pristanak zakonskog predstavnika. U natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje sudjeluju u osmišljavanju i provedbi natječaja te zaposlenici društva CEWE i članovi njihovih obitelji. Organizator također zadržava pravo isključiti osobe iz sudjelovanja u natječaju po vlastitom nahođenju, ako za to postoje opravdani razlozi, primjerice

  1. u slučaju kršenja ovih Uvjeta sudjelovanja,
  2. u slučaju nepoštenog postupanja,

3.3  u slučaju manipulacija u svrhu poboljšanja izgleda za pobjedu ili sličnih prednosti i

3.4  u slučaju davanja neispravnih ili obmanjujućih podataka u vezi s registracijom ili predajom fotografija.

4.            Do 31. svibnja 2021. moguće je učitati do 100 samostalno snimljenih fotografija s neograničenim autorskim i korisničkim pravima u vlasništvu sudionika čiji motivi ne krše zakonske odredbe zemlje podrijetla, Europske unije ili prava osobnosti prikazanih osoba u deset kategorija: „Krajolik”, „Ljudi”, „Priroda”, „Sport”, „Arhitektura i tehnologija”, „Kuhanje i hrana”, „Putovanje i kulture”, „Životinje”, „Hobi i slobodno vrijeme” i „Fotografije iz zraka”. Sudjelovanje je moguće isključivo putem internetskih stranica natječaja. Prijave putem pošte ili na neki drugi način ne mogu se razmatrati.

 

5.            Svaki sudionik može upravljati svojim učitanim fotografijama i podacima te opisima fotografija na osobnom korisničkom računu. Prilikom učitavanja fotografije moraju imati minimalnu veličinu od 1080 x 1080 piksela uz veličinu datoteke od najviše 22 megabajta (MB). Dopušten je jedino format datoteke JPEG. Osim toga, potrebna je inačica svake učitane slike u originalnoj veličini koju organizator po potrebi može zatražiti od sudionika radi objavljivanja na izložbama ili u tiskanim medijima u okviru marketinške aktivnosti prikazane u nastavku.
 

6.            Organizator natječaja zadržava pravo na brisanje priloga koji znatno odstupaju od predloženih tema. Nećemo slati obavijest o brisanju slika. Uz to, organizator pridržava pravo da u svako vrijeme i bez prethodne najave promijeni ili dopuni sadržaje koje on stavlja na raspolaganje, također u slučaju kada iste imaju utjecaj na Uvjete sudjelovanja u natječaju.

7. Svojim sudjelovanjem na natječaju sudionik daje društvu CEWE i njegovim partnerskim društvima neopozivo jednokratno, vremenski i prostorno neograničeno pravo korištenja učitanim fotografijama u svoje promidžbene svrhe. To će se odvijati isključivo u povezanosti s ovim natječajem ili budućim natječajima na koje se sudionik prijavio i u naknadnoj komunikaciji. To obuhvaća mogućnost objavljivanja, umnožavanja, prikazivanja i distribucije u svrhu vlastite promidžbe i predstavljanja društva CEWE u vezi s natječajima za fotografiju.

To dopuštenje obuhvaća upotrebu predane fotografije za sve tiskane i digitalne medijske kanale te izložbe:

  1. izlaganje na izložbama,
  2. prodavanje izložaka na dražbama u dobrotvorne svrhe,

7.3  objava na internetu i društvenim mrežama (po potrebi s prilagodbom formatu određenih kanala kao što su Facebook ili Instagram),

7.4  objavu u drugim publikacijama, uključujući objave trećih osoba u izvješćima medija te

7.5  prikaz usluga u sklopu natječaja za fotografiju društva CEWE.

7.6  Publikacija u CEWE FOTOKNJIZI za CEWE Photo Award može se proslijediti trećim stranama u svrhu promocije fotonatječaja za koje se može naplatiti doprinos za troškove (za te iste treće strane).

Za komercijalnu uporabu koja nadilazi navedeno potrebno je posebno odobrenje sudionika.

  1. Svojim sudjelovanjem sudionik potvrđuje da je vlasnik autorskih prava učitanih fotografija i da time neograničeno raspolaže pravima korištenja dotičnim fotografijama. Sudionik nadalje potvrđuje da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; a osobito da se sve prepoznatljive, prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana. Već sada sudionik odobrava društvu CEWE prava na zahtjeve trećih strana.

 

9.            Kad organizator objavljuje predane fotografije, uvijek se navodi puno ime sudionika kao vlasnika autorskog prava.
 

10.         Sudionik jamči da sadržaj prenesenih slikovnih datoteka ne krši važeće standarde zabrane, osobito propise o distribuciji dječje pornografije. Organizator će ukloniti podneske čiji su predmet povrede zakona, veličanje nasilja, pornografija, rasizam ili ostali neprimjereni sadržaji koji su usmjereni na manipulaciju natječaja. Nećemo slati obavijest o brisanju slika.
 

11.         Za objavljivanje fotografija u okviru uvjeta objavljivanja ne isplaćuju se naknade. Roba i/ili kuponi navedeni na stranici „Nagrade” kojima organizator nagrađuje dobitnike ne isplaćuju se u gotovini i nije ih moguće zamijeniti za novac. Nije moguće ni prenijeti nagrade na treće osobe. Sudionik ne smije otuđiti učitane fotografije sredstvima za oblikovanje kao što su okviri, vodeni žigovi i vinjete. CEWE pridržava pravo isključiti i izbrisati tako manipulirane fotografije iz sudjelovanja u natječaju CEWE Photo Award. Sudionik o tome neće biti posebno obaviješten.
 

12.         U svakom trenutku sudionik može povući fotografije iz natječaja brisanjem dotičnih fotografija preko osobnog korisničkog računa. Iznimka su fotografije koje se nakon procjene žirija prikazuju na stranici „Dobitnici”.
 

13.         Učitavanjem fotografija sudionik pristaje na Uvjete sudjelovanja.

 

14.         Pravni je put isključen. Mjerodavno je njemačko pravo uz isključenje Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Nadležan je sud u Oldenburgu (Oldbg.).

 

15.         Salvatorna klauzula: ako je neka odredba ovih Uvjeta sudjelovanja nevaljana djelomice ili u potpunosti ili to postane, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovih Uvjeta sudjelovanja. Umjesto nevaljane odredbe primjenjivat će se zakonski dopuštena odredba koja je gospodarski najbliža nevaljanoj odredbi u izraženom smislu i svrsi. Navedeno vrijedi i za slučaj da postoji regulatorni nedostatak u ovim Uvjetima sudjelovanja.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description