Izjava o privatnosti

Nama, društvu CEWE Stiftung & Co. KGaA sa sjedištem u Oldenburgu u Njemačkoj (u nastavku: CEWE), drago je što ste posjetili naše internetske stranice i pokazali interes za naš CEWE natječaj za najfotografiju.

CEWE poštuje vašu privatnost. Svi se prikupljeni podaci upotrebljavaju za poboljšanje naše ponude. CEWE smatra zaštitu i sigurnost podataka za klijente i korisnike visokim prioritetom. Dakle, zaštita vaših osobnih podataka tijekom svih naših poslovnih procesa od posebne nam je važnosti.

U izjavi o zaštiti podataka obavještavamo vas u skladu s člankom 13. Uredbe EU-a o zaštiti podataka (EU OUZP) o tome koje informacije društvo CEWE prikuplja tijekom vašeg posjeta našim internetskim stranicama i sudjelovanja u natječaju za najfotografiju te kako se njima koristimo. Međutim, izjava se ne odnosi na internetske stranice drugih poduzeća koje sadrže poveznicu na naše stranice ili mrežna mjesta na koja vode poveznice na našim internetskim stranicama.

1. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kad posjetite naše internetske stranice, naši internetski poslužitelji standardno privremeno spremaju pristupne podatke, tj. IP adresu vašeg pristupa, ID sesije za identifikaciju sesije vaše veze kao i datum i vrijeme posjeta. Ti se podaci brišu na kraju korištenja u skladu sa zakonskim odredbama. Izvan toga, osobni se podaci spremaju samo kad nam ih dobrovoljno navedete, npr. u okviru registracije za naše fotografske natječaje, podnošenja fotografija u nekom fotografskom natječaju ili ankete. Dobit ćete informacije o svrsi prikupljanja podataka u pojedinim obrascima za unos i kontakt.

2. Prijenos podataka internetom

Osjetljivi podaci, poput podataka za prijavu, lozinke ili adrese, prenose se isključivo šifriranim vezama (HTTPS/SSL) i spremaju na sigurnosnim poslužiteljima.

3. Napomena o prijenosu podataka u treće zemlje

Da bismo osigurali visoku dostupnost naše službe za korisnike, u svim nas točkama podržavaju pružatelji usluga izvan prostora na koje se primjenjuje OUZP EU-a. Zaključili smo ugovore sa standardnim odredbama EU-a s pružateljima usluga i redovito nas uvjeravaju da su naši vrlo visoki zahtjevi za zaštitu podataka u potpunosti ispunjeni.

4. Upotreba i prosljeđivanje osobnih podataka te ograničavanje svrhe

Podatke koje nam pružite upotrebljavamo za vođenje CEWE fotografskih natječaja. U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka vaši se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu u koju su prikupljeni i za ostvarivanje naših legitimnih poslovnih interesa, osobito tehničke administracije internetskih stranica. Te podatke također upotrebljavamo za ankete o proizvodima i u marketinške svrhe isključivo ako nam prethodno date privolu. Svoju eventualnu privolu možete povući u svakom trenutku i to će vrijediti ubuduće.

CEWE u ovom kontekstu angažira druga poduzeća i pojedince za obavljanje pod zadataka. Takvi dobavljači imaju pristup osobnim podacima koji su nužni za obavljanje njihovih zadataka. Međutim, tim se podacima smiju koristiti isključivo u spomenute svrhe. Obvezali smo svoje dobavljače da s podacima postupaju u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka i našim izjavama o zaštiti podataka.

Osobni se podaci prenose državnim tijelima samo ako je to propisano zakonom. Vaši se podaci ne otkrivaju privatnim trećim osobama bez vaše izričite privole.

Svoje zaposlenike obvezujemo na povjerljivost i pridržavanje mjerodavnih propisa o zaštiti podataka.

Prilikom prijave za bilten vaša se adresa e-pošte upotrebljava u naše oglašavačke svrhe dok se ne odjavite s popisa primatelja biltena. Upotrebljavamo podatke koji su za to bili potrebni ili ste nam ih zasebno dali da bismo vam redovito e-poštom slali naš newsletter. Otkazivanje pretplate na newsletter moguće je u svakom trenutku i može se izvršiti putem predviđene poveznice u newsletteru.

Prema važećim propisima o zaštiti podataka imate pravo na besplatne informacije o vlastitim pohranjenim podacima, kao i u određenim slučajevima pravo na ispravak, blokiranje i brisanje tih podataka.

5. Upotreba kolačića

Da bi posjećivanje naših internetskih stranica bilo što atraktivnije i bilo moguće korištenje određenim funkcijama, na različitim stranicama upotrebljavamo tzv. kolačiće (engl. cookies). To su male tekstne datoteke koje se stavljaju na vaš krajnji uređaj. Neki kolačići koje upotrebljavamo brišu se na kraju sesije preglednika, tj. nakon što zatvorite preglednik (tzv. kolačići sesije ili session cookies). Drugi kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju i omogućuju nama ili našim poduzećima partnerima prepoznavanje vašeg preglednika kad sljedeći put posjetite naše internetske stranice (trajni kolačići ili persistent cookies).

Obrada se temelji na čl. 6. st. 1. t. f EU OUZP-a. Možete podesiti svoj preglednik tako da primate informacije o stavljanju kolačića, dopuštate kolačiće samo u pojedinim slučajevima i zabranite njihov prihvat u određenim slučajevima ili općenito. Odbijete li prihvat kolačića, funkcionalnost može biti ograničena.

6. Prikupljanje anonimnih podataka o korisnicima

Na našim se internetskim stranicama upotrebljavaju tehnologije za mrežnu analizu tvrtke Adobe Systems Inc. (http://adobe.com), kojima se prikupljaju i spremaju podaci u svrhe marketinga i optimiranja te se na temelju njih izrađuju profili korištenja pod pseudonimima. Naši profili korištenja služe za analizu ponašanja posjetitelja te se procjenjuju u svrhu poboljšanja i svrsishodnog oblikovanja naše ponude. Pritom se mogu upotrebljavati kolačići. To su male tekstne datoteke koje se lokalno spremaju na računalo posjetitelja stranica i omogućuju prepoznavanje pri ponovnom posjetu naših internetskih stranica.

Pseudonimizirani korisnički profili povezuju se s osobnim podacima nositelja pseudonima isključivo ako dotični dade zasebnu, izričitu privolu.

Imate pravo u svakom trenutku odbiti prikupljanje i spremanje podataka u svrhe mrežne analize, što će vrijediti za ubuduće, tako da kliknete na sljedeću poveznicu: Deaktivacija usluge Adobe Analytics

7. Sigurnosne mjere

CEWE primjenjuje opsežne tehničke i poslovne sigurnosne mjere da bi zaštitio vaše osobne podatke kojima upravlja od zlouporabe, slučajne ili namjerne manipulacije ili pristupa neovlaštenih osoba. Naši sigurnosni postupci neprestano se poboljšavaju u skladu s novim tehničkim saznanjima.

8. Prava korisnika

Prilikom obrade vaših osobnih podataka, Uredbom EU-a o zaštiti osobnih podataka (EU OUZP) dodijeljena su vam određena prava:

1. Pravo na pristup informacijama (čl. 15. EU OUZP-a):

Imate pravo tražiti potvrdu o obradi vaših osobnih podataka. Ako je to slučaj, imate pravo na informacije o tim osobnim podacima i na informacije detaljno navedene u članku 15. EU OUZP-a.

2. Pravo na ispravak i brisanje (čl. 16. i 17. EU OUZP-a):

Imate pravo odmah zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka o vama i, ako je potrebno, popunjavanje nepotpunih osobnih podataka.

Također imate pravo zatražiti da se ti osobni podaci koji se odnose na vas odmah brišu, pod uvjetom da je razlog naveden u članku 17. EU OUZP-a, npr. ako podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su traženi.

3. Pravo na ograničenje obrade (čl. 18. EU OUZP-a):

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od uvjeta navedenih u članku 18. EU OUZP-a, npr. ako ste imali prigovor na obradu za vrijeme trajanja neke provjere.

4. Pravo na prenosivost podataka (čl. 20. EU OUZP-a):

U određenim slučajevima koji su detaljno navedeni u članku 20. EU OUZP-a, imate pravo osobne podatke koji se odnose na vas primiti u strukturiranom, uporabljivom i strojno čitljivom formatu odnosno zahtijevati prijenos tih podataka trećoj strani.

5. Pravo na prigovor (čl. 21. EU OUZP-a):

Ako su podaci prikupljeni na temelju čl. 6. st. 1. t. f EU OUZP-a (obrada podataka za zaštitu legitimnih interesa), u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu zbog vaše posebne situacije. Nakon toga više nećemo obrađivati osobne podatke, osim ako očigledno ne postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili se obrađuju u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

6. Pravo na žalbu nadzornom tijelu (čl. 77. EU OUZP-a):

Imate pravo uložiti žalbu nadzornom tijelu u skladu s člankom 77. EU OUZP-a ako smatrate da obrada vaših podataka krši odredbe o zaštiti podataka. Pravo žalbe može se osobito dokazati pri nadzornom tijelu u državi članici vašeg prebivališta, radnog mjesta ili mjesta navodnog prekršaja.

9. Službenica za zaštitu podataka

Imate li pitanja na temu zaštite podataka u društvu CEWE, slobodno se obratite:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Datenschutz (Zaštita podataka)
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tel.: +49 (0)441 404285
(datenschutz@cewe.de)

Elisabeth Mählmann

CEWE Stiftung & Co. KGaA
26133 Oldenburg, 24. 5. 2018.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description