Uvjeti sudjelovanja

 1. Zaklada CEWE Stiftung & Co. KGaA sa sjedištem u Oldenburgu u Njemačkoj, u nastavku CEWE, organizira fotografsko natjecanje „CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful“. Tema je natjecanja prikazati ljepotu svijeta u središtu fotografskog zanimanja. Krajnji izbor pobjedničkih motiva provest će žiri. CEWE dijeli 1000 vrlo vrijednih nagrada. Pobjedničke će se fotografije prikazati na web-stranici „Pobjednici“, a svi dobitnici pismeno obavijestiti putem e-pošte i/ili pošte; vidi napomenu pod točkom 12.
 2. Unutar glavnog nagradnog natjecanja odvijaju se i tematski odvojena posebna ocjenjivanja s kraćim rokom. Ta kratka natjecanja održavaju se u različitim zemljama (regionalno), a prema potrebi i zajedno s kooperantima. Uvjeti sudjelovanja glavnog natječaja vrijede nadređeno i za sva posebna ocjenjivanja. Odstupanja od ovih odredbi mogu se pronaći na platformi natjecanja.
 3. Sudjelovati mogu sve punoljetne fizičke osobe. Sudjelovanje nije ograničeno na klijente organizatora i ne ovisi o kupovini robe ili usluge. Ako neki sudionik ima ograničenu poslovnu sposobnost, potrebna je privola njegova zakonskog predstavnika. Sudjelovati ne mogu osobe koje su na bilo koji način sudjelovale pri izradi i provedbi natjecanja kao ni suradnici CEWE-a te njihovi bližnji. Osim toga, organizator pridržava diskrecijsko pravo isključiti određene osobe iz natjecanja ako za to postoje opravdani razlozi, kao primjerice
  1. kod nepridržavanja Uvjeta sudjelovanja,
  2. kod nepoštenih radnji,
  3. kod manipulacija koje za cilj imaju poboljšanje šansi za pobjedu ili slične prednosti kod natjecanja, kao i
  4. kod netočnih ili obmanjujućih navoda u vezi s registracijom ili predajom fotografija.
 4. Do 2. lipnja može se poslati do 100 vlastitih digitalnih fotografija, podijeljenih u deset kategorija, i to „Pejzaž“, „Ljudi“, „Priroda“, „Sport“, „Arhitektura i infrastruktura“, „Hrana“, „Putovanja i kultura“, „Životinje“, „Hobiji i slobodno vrijeme“, te „Humor“, nad kojima sudionici uživaju neograničeno autorsko pravo i pravo korištenja, a motivi tih fotografija ne povređuju pravne odredbe zemlje porijekla, Europske unije ili prava osobnosti osoba koje su na njima prikazane. Sudjelovanje je moguće isključivo preko interneta na web-stranicama natjecanja. Slanje poštom ili drugim putem neće se uzeti u obzir.
 5. Svaki sudionik svojim poslanim fotografijama kao i navodima i opisima fotografija može upravljati preko svojeg osobnog korisničkog računa. Slike moraju imati rezoluciju od najmanje 1920 x 1080 piksela s veličinom datoteke od maksimalno 22 megabajta (MB). Dopušten je samo JPEG-format datoteke. Osim toga, jedna verzija poslane slike mora biti spremljena u originalnoj veličini koju organizator eventualno može zatražiti od sudionika u svrhu objavljivanja na izložbama ili tiskanim medijima u okviru marketinških aktivnosti.
 6. Organizator natjecanja pridržava pravo na brisanje poslanih slika koje grubo odstupaju od teme. Sudionik neće dobiti obavijest o brisanju slika. Osim toga, organizator pridržava pravo poduzeti promjene ili dopune na sadržajima koji su mu stavljeni na raspolaganje, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, čak i kada to može utjecati na Uvjete sudjelovanja.
 7. Sudjelovanjem u natjecanju sudionik CEWE-u i povezanim tvrtkama CEWE-a daje neopozivo i jednostavno pravo korištenja bez roka trajanja, kako bi poslane fotografije koristio za svoju promociju. To uključuje i mogućnost objavljivanja, umnožavanja, ilustracije i distribucije u svrhu vlastitog promicanja i promidžbe CEWE-a. To će se odviti isključivo u okviru natjecanja – uključujući i svu komunikaciju u koju je sudionik bio uključen. Ta dozvola uključuje i korištenje poslanih fotografija za
  1. prezentaciju na izložbama,
  2. dražbu izložbenih predmeta u dobrotvorne svrhe,
  3. objavu na internetu i na društvenim mrežama (eventualno uključuje i prilagođavanje u format pojedinih kanala, primjerice Instagram ili Snapchat),
  4. objavljivanje u drugim medijima te objave trećih osoba u objavama za medije, kao i
  5. prikaz djelatnosti CEWE-a.
  Za komercijalno korištenje koje nadilazi sve prethodno navedeno potrebna je posebna dozvola sudionika.
 8. Svojim sudjelovanjem sudionik potvrđuje da je autor poslanih fotografija i time neograničeno raspolaže pravima korištenja tih fotografija. Sudionik nadalje potvrđuje da poslane fotografije nisu opterećene pravima trećih osoba; posebice da su sve osobe koje su prikazane i koje se mogu prepoznati, suglasne s navedenim korištenjem te da se prava zaštite trećih osoba tim korištenjem ne povređuju. Ovime sudionik CEWE oslobađa od bilo kakvih potraživanja trećih osoba.
 9. Što se tiče objavljivanja poslanih fotografija od strane organizatora, uvijek će se navesti i puno ime sudionika kao autora te fotografije.
 10. Sudionik osigurava da sadržaji poslanih fotografija ne krše važeće zakonske propise, posebice propise o širenju dječje pornografije (odjeljak 184 ff. njemačkog Kaznenog zakona). Organizator će smjesta ukloniti sve prijave uz fotografije koje prikazuju kršenje zakona, veličanje nasilja, pornografiju, rasizam ili slične nemoralne radnje ili koje imaju cilj manipulirati natjecanjem. Sudionik neće dobiti obavijest o brisanju slika.
 11. Za objavljivanje fotografija u okviru uvjeta objavljivanja ne postoji naknada. Predmeti i/ili kuponi koje je organizator odredio kao „Nagradu“ ne mogu se isplatiti u gotovini ni zamijeniti. Prenošenje nagrade na treće osobe također nije moguće.
 12. Napomena uz točku 1.: Ako se dobitnik ne javi unutar 14 dana od obavijesti, ukida se njegovo pravo na nagradu te će organizator natjecanja naknadno odrediti drugog dobitnika. Isto vrijedi i za mjesečne dobitnike.
 13. Povlačenje fotografija iz natjecanja moguće je u svakom trenutku i to brisanjem navedene fotografije preko osobnog korisničkog računa. Od toga su izuzete fotografije koje je žiri već proglasio na stranici „Pobjednici“.
 14. Slanjem fotografija sudionik pristaje na uvjete sudjelovanja. Natjecanje i ovi uvjeti sudjelovanja podliježu isključivo pravu Savezne Republike Njemačke. Pravo na pokretanje sudskog postupka je isključeno.
 15. Salvatorna klauzula: U slučaju da se bilo koji uvjet ili odredba ovih Uvjeta sudjelovanja smatraju ili se proglase nevažećima, to ne utječe na valjanost ostalih Uvjeta sudjelovanja. Umjesto ništetnih propisa, vrijedit će pravno dopušteni propis koji je ništetnom najsličniji prema smislu i svrsi. Isto vrijedi i u slučaju da postoji kakav propust u propisima Uvjeta sudjelovanja.
 16. Izjava o odricanju odgovornosti za korištenje CEWE Photo Contest aplikacije za iOS: Napominjemo da tvrtka Apple Inc. nije uključena u provedbu ili sponzorstvo ovog natjecanja. Nagrade natjecanja ne sadržavaju proizvode tvrtke Apple Inc. Osim toga, tvrtka Apple Inc. ni na koji način nije odgovorna za tu aplikaciju ni za njezino korištenje.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description